Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Desteğiniz Fark Yaratacak - Proje Hakkında
proje durumu
Duyurular

Proje Hakkında

BİRLİKTE BAŞARDIK..
BİR İDEAL, BİR RÜYA GERÇEK OLDU:KALEV İLKOKULU EĞİTİM HAYATINA BAŞLADI..

ŞİMDİ SIRA ORTAOKULUMUZDA.. DESTEĞİNİZ FARK YARATACAK

Bu kampanya çerçevesinde destek verecek Bağışçılarımızın isimleri önce ilkokul binamızdaki “Desteğiyle Fark Yaratanlar” duvarında yer alacak. 3 yıl sonra açılacak olan ortaokul binamızda da ilgili mekanlara ( sınıf ya da laboratuar, revir vb bağımsız bölüm) kendilerinin isimlerini vereceğiz. Böylelikle, bağışlarınız her iki okulda da yer alabilecek.
Bu şekilde de ilkokulumuzun devamı olacak ortaokulumuzda da döneminizin, sizin ya da kaybettiğiniz bir arkadaşınızın, aile büyüğünüzün adını ölümsüzleştirebileceksiniz.

Bağışlarınız için Bağış makbuzu verilecektir; fatura karşılığı bağışta da bulunabilirsiniz.

Destek Şekilleri için >>>

Eğitime Doğru Yerden Başlayın... Güçlü Gelenek, Gerçek Eğitim…

Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İlkokulu’nda, 60 yıllık köklü geçmiş ve ortak kültürü olan Kadıköy Maarif’in kültürel birikimini, değerlerini ve geleneklerini çağdaş bir çizgiyle geleceğe taşıyoruz.

Öğrencilerimizin; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine, çağdaş Türkiye idealine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, iyi eğitimli, gelişime açık, bilgiyi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Çocukluğun insanoğlunun en yaratıcı, en bilge ve en şiirsel hali olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden çocukluğa ve çocuk olmaya saygı duyuyoruz.

Çağın gereklerine uygun, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan nitelikli ve sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de desteklenen ve tamamlanan kaliteli bir eğitim hizmeti sunuyor ve Çocukların özgüven duygularının sürekli beslendiği bir eğitim anlayışına inanıyoruz. Potansiyelleri doğrultusunda kazandıkları başarılarla, onların kendilerini değerli hissetmelerini istiyoruz. Etkin yabancı dil eğitimimiz, Kadıköy Maarif geleneğinin en temel niteliklerinden birisi. Akademik Danışma Kurulumuzun yaptığı çalışmalarla oluşturulan Yabancı dil programımız, ilkokulumuz için özel olarak hazırlandı.

Eğitim Anlayışımız

“Ne yaptığını biliyorsan, her zaman başarırsın”
Kuruluşundan bu yana Kadıköy Maarif sembolünün “Martı” olmasının ve mezunlarının “Martı” olarak anılmasının nedeni martılarla özdeşleşmiş olan özgüven ve özgürlük kavramlarıdır. Kadıköy Maarif İlkokulu’nda da özgüven ve özgürlük kavramları eğitimdeki temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Çünkü özgüven sahibi çocuklar hayatın her alanında daha başarılı ve daha mutlu olur. Çocukların özgüven duygularının sürekli beslendiği bir eğitim anlayışına inanıyoruz. Potansiyelleri doğrultusunda kazandıkları başarılarla, onların kendilerini değerli hissetmelerini istiyoruz.

Çocukluğa Saygı
Biz çocukluğun insanoğlunun en yaratıcı, en bilge ve en şiirsel hali olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden çocukluğa ve çocuk olmaya saygı duyuyoruz. Çocuğun kendini tanımasına ve kendini fark etmesine yardımcı olmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Bir çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmeyi başarması ise bize göre en önemli başarı.

Dünyaya Kapı Açmak
Etkili yabancı dil eğitimimiz, Kadıköy Maarif geleneğinin en temel niteliklerinden birisi. Yabancı dil programımızı, Kadıköy Maarif’li akademisyenlerden ve eğitimbilimcilerden oluşan Akademik Danışma Kurulumuzun yaptığı çalışmalarla oluşturduk. Bu program ilkokulumuz için özel olarak hazırlandı. Çocukların Türkçe’yi doğru bir şekilde öğrenmelerinin yanı sıra anadil seviyesinde İngilizce bilgisini ve ikinci bir dili kazanmalarını hedefliyoruz. Bize göre dil becerisi ve yabancı dil bilgisi dünyaya açılan bir kapı.

Çocuğa Özel Yol Haritası
Güçlü rehberlik sistemimizin en temel işlevini çocuğu iyi tanımak ve onu kendi gerçeğiyle kabul etmek oluşturuyor. Rehberlik hizmetlerimizi sunarken, çocuğun kendini gerçekleştirme yolculuğunda, çocuğa özel yol haritası çizmenin önemine inanıyoruz. Her çocuğa kendine özgü yolculuğunda destek olan ve yolunu aydınlatan bir rehberlik anlayışı ile hizmet veriyoruz.

Sınıf Değil Öğrenme Ortamı!
Sınıflarımız sadece bilgi aktarımı yapılan yerler değil, bilginin deneyimlendiği öğrenme ortamlarıdır. Çocuk deneyimlerse o bilgi ona ait olur ve gerçek öğrenme gerçekleşir.

Renkli Bireyler
Çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerini de çok önemsiyoruz. Her çocuk içinde, kendine özgü renkler taşır. Sunduğumuz çok yönlü etkinlikler ve faaliyetlerle, içlerindeki farklı renkleri ortaya çıkarabilmeleri için onları teşvik ediyoruz.

Çocuk Merkezli İlişki
Bir okulun niteliğini öğretmen çocuk ilişkisinin kalitesi belirler. Bu ilişkinin iyi ve sağlıklı olması nitelikli bir eğitim için hayati bir değer taşır. KALEV olarak eşitlikçi ve çocuğu merkeze koyan bir ilişki biçimini hayata geçirmenin önemine inanıyoruz. Çocuk ve öğretmen KALEV’in en değerli varlıkları olacaktır.